Werken bij de 7e Montessorischool

De 7e Montessorischool is een openbare school gelegen in Amsterdam-West. Dat betekent dat de school toegankelijk is voor alle kinderen.

Bekijk de vacatures
Meis met kinderen stichting westelijke tuinsteden

De visie van de 7e Montessorischool

Uitgangspunten zijn levensbeschouwelijke- en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving. De multiculturele leerlingpopulatie op school is een afspiegeling van de samenleving. Er wordt gestreefd naar een sociale gemeenschap binnen de school, waarin respect en belangstelling voor ieder individu en voor ieders culturele achtergrond bestaat.

www.7emontessori.nl